Welcome to Dori's mostly clay-related ramblings. Questions, comments and verbal abuses to be left behind the door (i.e. below the posts).

2012/07/16

Monday Moodboard - Humans, sharing, selfishness

I've been reading a book on human behavior and its evolution written by a Hungarian scientist and human ethologist, Csányi Vilmos. I really like some of the things he has to say, and they're certainly thought-provoking. Today I got to a part where he describes an experiment and comes to a conclusion I've always experienced, believed and hoped to be true (notice the shades of losing faith! :D) but which is so good to have been borne out by scientific evidence. Not that I "believe" in science devoutly, but still.


I'll include a rough translation here, although I'm sure the original description can be found on the net somewhere, but I've looked in vain (so if you know what the name of this experiment is or have any info about it, please leave a comment).

So here goes:

Socio-biologists and reductionists, for instance Dawkins, believe that at the foundation of all our actions there is some sort of self-interest.
...
A group of anthropologists and economists have chosen 12 small societies that still live in relatively archaic conditions today. They were from Africa, South-America, Asia and Oceania, and quite varied culturally (some valued aggression, others negotiation, others sharing etc etc). After having chosen a representative group of each they then played three games. The bottom line of each game was that people had to split an amount of money or beads between themselves according to different rules.

1. Two people play this one. A is the giver, B is the receptor. A gives as much or as little as they think fair. If B accepts it, they both keep their share, if B rejects it, neither of them gets to keep anything.2. Same as before but B doesn't have a chance to refuse the money and keeps the amount according to A's generosity.


3. About 20-30 people play this one with a larger sum at the start. Everyone can take as much or as little as they see fit. Then the researchers double the remainder of the money and split it up evenly between everyone. In this case the community's interest is very clear.


What researchers expected to happen in each game according to their "selfishness" theory: 


1. A will allocate the smallest possible amount to B but large enough so that B won't refuse it. B will have to accept it. 2. A will give the smallest possible amount to B. 3. More selfish individuals will take a much larger chunk to the expense of the community.


What really happened:


Most society members split the money approximately by half even in the second game! Those people whose culture does not value sharing very highly tended to tip the balance towards themselves, but even they only did this to a very minute extent.


Then Csányi writes: I wasn't surprised by the result at all. Humans are not like described by economic models based on rational and selfish behavior. Humans are social beings who care about each other, and their behavior is not driven solely by self-interest.

So let this week be about sharing and caring ;)


1. Beautiful mosaic platter to share food on by SirliMosaic

2. A tiny needle felted doggie to share your smiles with by YanArt

3. Pretty Easter eggs by katinytis

4. A native style bowl by BiscuitCuit


Az eredeti szöveg:

"A szociobiológusok és a redukcionisták, mint például az angol Dawkins, mindig úgy érveltek, hogy bármilyen cselekedetről is legyen szó, abban mindig kimutatható az egyéni, önző érdek.

(...)

... Lassan azonban változik a felfogás, egy neves antropológusokból és közgazdászokból álló kutatócsoport egy fölöttébb érdekes kísérletről számolt be nagy feltűnést keltő könyvében. Kiválasztottak tizenkét, még ma is többé-kevésbé archaikus körülmények között élő kis társadalmat Afrikából, Dél-Amerikából, Ázsiából és Óceánia területéről. A kis társadalmak között nagyon sokféle kulturális különbség van. (...) Mindegyik társadalomból kiválasztottak egy reprezentáns csoportot, és három gazdasági "játékot" játszottak velük. Az elsőben két-két személy közül az egyiket adományozónak, a másikat elfogadónak tették meg, és az életükben néhány napi ellátásnak megfelelő pénzt vagy adott esetben gyöngyöt kellett egymás között felosztaniuk. Az adományozó annyit ad, amennyit igazságosnak gondol, az elfogadó ezt vagy elfogadja, és akkor megkapják az összeget, vagy elutasítja, és akkor egyik sem kap semmit. A második formánál az elfogadónak nincsen lehetősége az elutasításra, annyit kap, amennyit az adományozó neki ítél. Végül a harmadik játékot húszan-harmincan játszották, egy viszonylag nagy pénzösszeggel indult és sorban mindenki elvehetett belőle annyit, amennyit gondolt. A maradék összeget a kutatók megkettőzték, és egyenlően elosztották az összes résztvevő között. Vagyis ebben a közösség érdeke egyértelműen jelenik meg. Ha végiggondoljuk a játék szabályait, világosan kiderül, arról van szó, hogy egy olyan embernek, aki csak a saját önző érdekeit nézi, hogyan kell a különböző helyzetekben viselkednie. Az első játékban a lehető legalacsonyabb összeget kell az elfogadónak felajánlania, de azért annyit, amennyit az még elfogad. Az elfogadónak bármekkora összeget el kéne fogadnia, mert, ha elutasítja, akkor egyikük sem kap semmit. A második játékban az adományozó szabad, annyit ad, amennyit nem szégyell, végül a harmadik formában, aki csak magára gondol, nagyon nagy összeget vehet el a játszó közösség kárára. A kutatókat teljesen meglepték az eredmények. Nyomát sem találták az elvárt racionálisan önző viselkedésnek. A legtöbb társadalom tagjai még a második játékban is is ötven százalék körüli arányban osztották fel a pénzt. Voltak olyan társadalmak, amelyekben az osztozkodás kultúrája nem magas színvonalú, itt a résztvevők igyekeztek kicsit maguk felé billenteni az osztozkodás mérlegét, de még ezek sem viselkedtek nagyon önzően.
A szerzőkkel ellentétben én semmi meglepőt nem találtam az eredményekben. Az ember nem olyan, mint amilyennek a racionális, önző ember viselkedésére alapozó közgazdasági modellek elképzelik. Az ember szociális lény, törődik társaival, viselkedését nem pusztán az érdek befolyásolja. Természetesen, és ez a kísérletből világosan kiderült, lehet olyan társadalmi körülményeket létrehozni, amelyben az önzés válik döntő tényezővé."

Csányi Vilmos: Az emberi viselkedés , 2006, Sanoma Budapest, 5. Az emberi közösségek, p89-90

11 comments:

 1. I agree we are not rational at all:) We are more like the lions living and sharing in pride but not with others which is nt rational in cosmic sense even:)))

  ReplyDelete
 2. such an interesting experiment, I have to admit I was thought the results to be more like what the scientists expected. I'm pleasantly surprised as well :-)
  have a lovely week,
  aleka

  ReplyDelete
 3. This is really interesting experiment, thank you for sharing it with us. And the moodboard is so sweet.

  ReplyDelete
 4. So interesting experiment! And a lovely moodboard!

  ReplyDelete
 5. Sad to say I have experienced more of the selfish behavior during my long life ....
  But I love your mood !!

  ReplyDelete
 6. What an interesting experiment. Being educated as an anthropologist I've never heard about this! It is definitely a result which makes us happy. But it doesn't include the society we're living in, so what's the economical and social reality we are living in teaching us? I'm wondering if there would be a different result if they would have tested my surrounding... Also to consider, that many cultures see "balance" as the most important aim and put it over personal grow and development.
  But hey, don't we see that there are more and more people out there who are willing to spend fair? And spending fair always means to share!

  ReplyDelete
 7. Nauli! Too bad you haven't heard about it, I'd read about it earlier somewhere but have no idea how to dig up the source. Anyway, the author (of the book, he only uses the experiment to illustrate a point) says that of course society can teach us otherwise. Which is not to say that it always succeeds in doing so. But it is an interesting question you ask. I personally don't think that even in our modern consumer societies our human nature tells us to be selfish. I have met many such people, but more who were otherwise. Plus there has always been some sort of pressure from peers, church, media etc that would not promote selfish behavior. Some sort of a self-valve of Western societies, I think. So even though we could be much much less self-centered and materialistic, and more considerate and altruistic, I still think that we are fine as a species. On the whole. And good to know so many people (EstSpirit, I'm looking at you! but not only you) who do share (time, knowledge, care, money, worries etc)! Okay, I'm getting very preachy again so I'd better sh... up..... :D

  ReplyDelete
 8. uau dori, what a great experiment! and of course, love your mood! thank you for adding me!! : D

  ReplyDelete

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...